Oivalla Luovasti

Oivallusten palikat

Oli kyseessä sitten muutaman tunnin kurssi tiimillesi tai koko päivän työhyvinvointipäivä rakennamme sen pääsääntöisesti asiakaslähtöisesti. Takataskussamme on toki vino pino valmiita testattuja ja hyväksi havaittuja harjoitteita ja kokonaisuuksia. Koska arvaamme, että olet kuitenkin utelias tietämään etukäteen niistä edes vähän, olemme koonneet tälle sivulle vihjeitä oivallusten rakennuspalikoista eli yleisempiä teemoja työyhteisösi kehittämiseen. Ne saattavat myös auttaa hahmottamaan teidän tarpeisiinne sopivaa kokonaisuutta.

Kerro se minulle, niin unohdan sen. Näytä se minulle, niin en ehkä muista sitä. Anna minulle osallistua, niin ymmärrän.

Vanha sanonta

Creativity is intelligence having fun.

Albert Einstein

Sille on painavat syynsä, miksi olemme panoituneet työhyvinvoinnin kehittämiseen luovin ja toiminallisin menetelmin. Meidän kivikautiset aivomme on tottuneet siihen, että puuhastelemme käsillämme tai olemme tavalla tai toisella liikkeessä. Ihminen myös oppii paremmin, kun hän joutuu vähän hämmästelemään. Toiminnalliset ja luovat menetelmät eivät ole mitään uutta, niitä on käytetty sote-puolella menestykkäästi jo vuosikymmeniä. Harmillisista tietotaito ei vain ole kulkeutunut tehokkaasti yrityspuolelle.

Kiinnostuksen noustessa valmentavia (Coaching) johtamismenetelmiä kohtaan, aika alkaa olla kypsä tiimien kehittämiseen holistisilla menetelmillä, joihin myös useimmat toiminnalliset ja luovat menetelmät kuuluvat. Luovilla menetelmillä pystytään saamaan koviakin tuloksia aikaan, vaikka lähtökohtana voikin olla vain aluksi hengästystauko. Tehokkuus ei aina kasva vain ruuvia kiristämällä — aivotyötä tekeville se usein voi aiheuttaa ihan päinvastaisen tuloksen. Lisäksi kun kaikki pääsee tasavertaisesti osallistumaan, niin pääsemme hyödyntämään sellaista ihmisen supervoimaa kuin parviäly.

Uskomme, että kaikki ihmiset ovat luovia ja luovilla menetelmille pystytään taklaamaan tiimien kehittämisen tarpeet. Näytämme oikein mielellämme teesimme todeksi. Ole rohkeasti yhteydessä!

Jos vielä mietityttää, niin olemme koonneet aiheittain hieman lisätietoja siitä, miten vastaamme tarpeisiinne:

Ryhmäyttäminen

Jos tiimiläiset eivät puhalla yhteen hiileen, se eittämättä syö työtehokkuutta. Eivätkä tiimiläiset voi millään ilveellä puhaltaa yhteen hiileen, jos he eivät ymmärrä toisiaan. On vaikea ymmärtää toista, jos ei puhuta ”samaa kieltä”. Samaa kieltä ei voi puhua, jos ei tiedetä, mikä se toisen kieli on. Pitää siis tietää, mistä toisen ”kieli” rakentuu oli se sitten kokemustaustaa, vahvimpia aisteja, tapoja käsitellä asioita ja oppia, motivaatiotekijöitä, voimavaroja…

Sukellamme ryhmäyttämisen teemaan tekemälle ja kokemalla yhdessä. Tämä tapahtuu ryhmissä ja itsenäisesti tehtävillä harjoitteilla (ajasta riippuen sekä että tai joko tai). Syntynyt teos/teokset tai toiminnalliset harjoitukset toimivat välineenä keskustelulle siitä, miksi ja miten ryhmä syntyy ja miten pystytään erilaisuudesta huolimatta toimimaan yhtenäisenä tiiminä. Jotta keskustelut ja sovitut asiat eivät unohtuisi niin helposti, ryhmäyttämisharjoituksen teos jää aina tavalla tai toisella ryhmän muistoksi/käyttöön.

Resilienssien kasvattaminen

Resilienssi eli mielen joustavuus on syystä aihe, josta on viime aikoina puhuttu paljon. Sitä tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Vaikeuksien kohdatessa tarvitsemme voimavarojamme ja selviytysmallejamme. Jos näitä ei tietoisesti osata hyödyntää, mieli jää tyhjän päälle. Epävarmuus voi ahdistaa, pelottaa ja masentaa. Olemme kuitenkin ihmiskuntana äärimmäisen taitavia sopeutumaan uusiin olosuhteisiin — ihmiset peittoavat edelleen tekoälyn tiedon soveltamisessa. Sen takia ”supertietokoneemme” eli omat aivomme pitää ”kalibroida” uudelleen eli soveltamaan selveytymiskeinojamme uuteen haasteeseen.

Erilaisten luovien ja toiminallisten harjoitteiden avulla kartoitamme kunkin sekä yksilönä että ryhmänä selvityspakkeja. Löydämme varmasti sopivia työkaluja kohdata vastoinkäymisiä — niiltä kun ei kukaan meistä välty. Syntyvät teokset ovat ehkä intuitiivisempia kuin osasitte odottaa, joten oivalluksia seuraavien haasteiden taklaamiseen tulee varmasti myös jälkikäteen.

Stressinhallinta ja palautuminen

Kokouksista toiseen juoksemista, powerpoint-showta toisensa jälkeen, excelin ruudukot viliset silmissä… Kotiin kun pääsee niin useampi haluaa just ja nyt sitä sun tätä. Illalla uni ei tule silmään, kun kaikki vain pyörii päässä. Tuntuuko tutulta? Luultavasti useampi tiimissänne tuntee samoin.

Eipä hätää, meillä on kassillinen lääkkeitä tarjolla stressin hillitsemiseen ja palautumiseen. Kullekin löytyy varmasti keino tai kaksi tehdä työarjesta hieman helpompaa. Lisäksi tiimin kesken varmasti löytyy myös monta uutta toimivaa keinoa, kun vain rauhassa päästään teosten innoittamana asiasta juttelemaan.

Kokonaisuus sisältää varatusta ajasta riippuen pieniä ja hieman pitempiä harjoitteita. Toiset ovat puhtaasti toiminallisia, mutta aina tuotetaan myös jotain konkreettista avittamaan sitä, että opitut asiat jalkautuvat arkeen asti. Välissä pääsee mutustelemaan syntyneitä oivalluksia ryhmän kanssa ja miettimään sopivia sovellusvaihtoehtoja.

Luovuutta etsimässä

Varmasti meistä jokainen on jossain vaiheessa elämää saanut kuulla, ettei ole kovin taitava tai luova jossain asiassa oli se sitten laulaminen, piirtäminen, käsityöt, tanssiminen, näytteleminen… Luovuus asuu kuitenkin meissä ihan jokaisessa ja harjoitus tekee mestarin. Pitää vaan saada oikeanlaiset eväät matkaan.

Lähdemme tutkimusmatkalle luovuuden ihmeelliseen maailmaan, jossa ei ole väliä, miten taitavia ennestään olette. Nyt käytetään tekniikoita, välineitä ja tapoja hieman eri tavalla kuin ehkä tiimiläisenne on tottunut tekemään. Samalla keskustemme luovuuden hyödyntämisestä nykyajan työelämässä ja siitä, miten monella tavalla asiat voidaan tehdä ja nähdä toisin.

Tarvitsemme näkökulman vaihtamisen taitoja useammin kuin luulemme — luovuus toimii siinä mahtavana oppaana. Käteen voi jäädä myös aivan uusi luova harrastus työelämän stressiä helpottamaan, ehkpä tiimin yhteinen sellainen.

Vuorovaikustaidot

Nykyajan toimintaympäristö laittaa vuorovaikutustaidot koetukselle. Työ on siirtynyt voimalla tuotantotyöstä palveluun. Yhä useampi on oman alueensa asiantuntija. Esimiesten rooli on muuttunut työn ohjaamisesta ihmisten valmentajaksi. Lisäsuolansa tuo teknologia, digitaalisaatio ja globalisaatio. Joudumme kommunikoimaan hyvin erilaisten ihmisten kanssa hyvin erilaisin tavoin. Soppaan kun lisätään ihmisten erilaiset tavat puhua ja käyttää sanoja, ei ihmekään, kun vuorovaikutus on haasteellista.

Käytämme luovia menetelmiä välikappaleena erilaisille haastaville kommunikointitilanteille. Niiden avulla harjoittellaan kuulemaan asioita rivien välistä sekä tarkailemaan asioita, jotka helpottavat samastaistumista, empatian kasvamista ja samalla sivulla olemista. Ne toimivat myös välineinä kartoittamaan kunkin omaa tapaa katsoa maailmaa, kommunikoida ja käyttää sanoja. Tämä helpottaa myös sen ymmärtämistä, mistä väärinymmärrykset johtuvat.

Opit ovat suoraan sovellettavissa moniin erilaisiin kommunikointitilanteisiin neuvotteluista jokapäiväiseen kanssakäymiseen työpaikalla.

Sukellus yhteisölliseen kehittämiseen

Moderni työelämä tuo hyvin erilaisten alojen asiantuntijoita yhteen. Tiimit voivat rakentua vain yhtä projektia varten ja monen eri toimijan kesken. Tämä tuo oman haasteensa niin ryhmäyttämiseen, työtapojen yhteensovittamiseen, tiedonkulkuun, ymmärrykseen ja ylipäätään projektin eteenpäin viemiseen.

Muotoiluoppeja hyödynnetään menestykkäästi jo palvelujen suunnittelussa (palvelumuotoilu). Nyt ne ovat jalkautuneet myös monitahoisen kehittämisen puolelle. Sukellamme yhteisölliseen kehittämiseen hyvin konkreettisen, interaktiivisen ja luovan työskentelyn avulla. Samoin kuin muutkin kurssimme, tämäkään ei mitään luentoa sisällä, tietotaito siirtyy kyllä mainiosti tekemisen lomassa ja keskustelut avaavat aihetta lisää.

Kokonaisuus sopii parhaiten pitemmän projektin alkupuolelle, jolloin tiimiläiset haluavat tulla tehokkaasti tutuiksi toisilleen ja oppia ymmärtämään erilaista asiantuntijuutta. Tätä kokonaisuutta ei parissa tunnissa läpiviedä, joten suosittelemme varaamaan kokonaisen päivän tai ainakin vähintään 4-5 h slotin.

Räätälöidyt kokonaisuudet


Oliko tiimilläsi joku haaste, joka näistä ei löytynyt tai haluatko yhdistää useampaa keskenään? Eipä hätää. Teemme aina kurssit ja työpajat asiakaslähtöisesti. Olemme jopa rakentaneet oman yrityksemme strategiaa luovin ja toiminnallisin menetelmin, joten tiedämme niiden soveltuvan yllättävän monipuolisiin tiimien ja organisaatioiden kehittämiseen. Voimme vetää työpajat myös pelkästään esimiehillenne, jolloin he voivat omalle tiimilleen sopivalla tavalla jalkauttaa opit eteenpäin. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi isoille organisaatioille.

Lisäksi voimme rakentaa kokonaisuuden niin, että huomiomme siinä useampaa osa-aluetta. Silloin kannattaa toki pitää mielessä, ettei pidä ahmia enemmän kuin pystyy nielemään. Kokemuksen syvällä rintaäänellä voimme sanoa, että yhdessäkin aihepiirissä voi olla paljon pureskeltevaa ja löytyä odottamattomia näkemyksiä. Usein tiimiläisille on tärkeää tulla kuulluksi, joten varamme aina keskusteluille realistisen ajan.

Jos työtahtiin ei sovi koko päivän irtiotto, niin voimme rakentaa useamman kerran kokonaisuuksia. Silloin parin tunnin kursseja voidaan jaksottaa teidän aikatauluun sopivaksi tasaisin väliajoin. Tämä on myös erinomainen vaihtoehto, kun halutaan kehittää tiimin useampaa eri osa-aluetta. Samalla opitte myös laajasti erilaisia taide- ja käsityöaloja!