Empatia on tärkeä tulevaisuuden työelämätaito – osallistu seminaariin!

Empatia on tärkeä tulevaisuuden työelämätaito – osallistu seminaariin!

Useat eri tahot ja tutkimukset* ovat nostaneet empatian yhdeksi tärkeimmäksi työelämätaidoksi eikä suotta. Korona-aika on vain korostanut tämän taidon tärkeyttä.

Empatialla on moninaisia vaikutuksia työssä. Se edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta, saa tiimin hitsautumaan yhteeen, sujuvoittaa kommunikointia ja auttaa ymmärtämään vastapuolen tarpeita. Tarvitsemme empatiaa niin kanssakäymisissä työkavereiden kuin asiakkaiden kanssa. Työn siirtyessä yhä enemmän kohti palveluammattia olemme käytännössä koko ajan vahvasti vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.

Miten empatiaa sitten oppii, jos se on taito? Empatian opettelu tapahtuu askel askeleelta. Tärkeintä on, että on ylipäätään utelias näkemään ihmiset ja asiat empaattisesti. Helpoiten se tapahtuu toisia auttamalla tai yrittämällä asettua toisen saappaisiin. Ryhmässä yhteenkuuluvuuden tunne luo empaattisuutta. Mitä vastaanottavaisempia ja avoimempia olemme toistemme ajatuksille ja näkemyksille, saamme empatian kasvamaan.

Kiinnostaako aihe? Hyppää siis mukaan Empatialla enemmän seminaariin 5.10. klo 9-16. Seminaari on virtuaalinen eli osallistua voit mistä vain. Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.fi/reg/empatialla_enemman_2021/fi

Päivä kattaa hyvin oivaltavia puheenvuoroja usealta eri alan asiantuntijalta, jotka kuuluvat Empatia työssä -verkostoon. Oivalla Luovasti on yksi iltapäivän työpajojen pitäjistä. Pääset ihan konkreettisesti testaamaan, miten empatiaa kasvatetaan.

Voit liittyä Empatia työssä -verkostoon täältä: https://www.linkedin.com/groups/13774577/ tai seurata Instagramissa: https://www.instagram.com/empatiatyossa/

*) mm. World Economic Forum 2020: https://www.youtube.com/watch?v=mFdX7i8Atsg

https://www.catalyst.org/reports/empathy-work-strategy-crisis

https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2021/09/19/empathy-is-the-most-important-leadership-skill-according-to-research

https://www.skillsyouneed.com/ips/empathy.html
https://www.op-media.fi/tyoelama/nama-ovat-tulevaisuuden-tarkeimmat-tyoelamataidot-joihin-koneet-eivat-taivu/

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-vision-for-2025-hyperpersonalized-care-and-care-of-one