Miksi luovat menetelmät?

Miksi luovat menetelmät?

Miksi luovat menetelmät soveltuvat niin hyvin työarjen sujuvoittamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen?

Tutkimukset osoittavat, että taiteella on merkitystä kommunikaation, ilmaisun ja jäsentämisen tilana. Taiteen soveltavaa käyttö on lisääntynyt merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Taiteellisten menetelmien käyttäminen yritysmaailmassa ei ole vielä niin tuttua ja saattaakin herättää monenlaisia mietteitä ja tunteita. Taide ja sen tekeminen saattaa kuulostaa abstraktilta ja suorastaan hieman arveluttavaltakin. Taiteellisen työskentelyn kautta on kuitenkin mahdollista löytää itsestään uusia vahvuuksia ja tuoda esiin asioita, joita olisi muuten vaikea punoa sanoiksi. Erityisen hyvin ne toimivat voimavarapohjaisiin harjoitteisiin.

Luovien menetelmien kautta on mahdollista lisätä hyvinvointia ja edistää motivaatiota. Luovat menetelmät ovat edullisia ja tehokkaita, niitä varten tarvitset vain hiukan aikaa ja paikan. Niiden tavoitteena ei ole pelkkä lopputulos, vaan prosessi. Mukaan tarvitset vain uteliaisuutta, halua kokeilla ja hyvän mielen. Tekemisen ääressä on myös helpompi jakaa tunteita ja keskustella, kuin pöydän ääressä istuessa. On helpompi jakaa tunteita ja jutella, kun käsillä on jotain tekemistä.

Luovien toimintojen kautta voi ottaa etäisyyttä arkeen, saada uudenlaisia näkökulmia ja merkityksellisyyden kokemuksia. Näköalat avartuvat. Luovia menetelmiä voi hyödyntää erilaisin tavoin ja omien mahdollisuuksien rajoissa. Niiden hyödyntäminen lisää mahdollisuus ajattelua ja luovuutta. Sitä kautta työn tuloksellisuus lisääntyy ja työn kuormittavuus saattaa vähentyä.

Luovilla menetelmillä voidaan lisätä yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista pääomaa työpaikoilla. Myös keskinäisen kommunikaation todettu voivan parantua. 

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Lähteet: Sitra, THL